GRINORD service aanvraag formulier (200302)

Velden aangegeven met een sterretje * zijn verplicht in te vullen of aan te kruisen.
Nazorg

Gegevens van de aanvrager

eigenaar, huurder, ...
Straat + nummer, postcode, geneemte
indien mogelijk graag GSM-nummer.

Gegevens over het dossier

Straat + nummer, postcode, gemeente
Heeft uw aanvraag betrekking op geleverde / geplaatste producten / diensten door Grinord? *
bestaande uit 3 letters, 6 cijfers en 2 letters
Bestaande uit 4, 5 of 6 cijfers. Dit is afhankelijk van de ouderdom van het dossier.
Over welk element uit de opdrachtbevesting gaat het? Gebruik het elementnummer uit de opdrachtbevestiging. bijvoorbeeld 0.3V

Gegevens over uw vraag

Omschrijf zo kort en duidelijk mogelijk de reden van uw vraag voor naservice. Om uw omschrijving te verduidelijken kunt u hieronder ook nog foto's doorsturen.
Gebruik zeker deze instructies: https://grinord.be/wp-content/uploads/2020/11/Grinord-instructies-voor-het-maken-van-fotos.pdf

Maximum file size: 10MB

Garantie (231221) *
Bent u van mening dat de naservice binnen de garantie valt? WEL GARANTIE: productiefout, montagefout, afregelen tot 12 maanden na montage, garantie producten zie garantiebepaling van fabrikant - GEEN GARANTIE: werkuren, afregelen vanaf 12 maanden na montage, normale slijtage
Interventie (231221) *
Voor een interventie vragen wij een forfaitair bedrag van € 160,00 BTWE. Wanneer 6% van toepassing, wordt dit € 169,60, bij 21% wordt dit € 193,60. Dit omhelst de voorrijkost en het eerste werkuur van 1 monteur. Werken worden altijd pro rata afgerekend en voor eventuele bijkomende interventie dient tevens een voorschot betaald te worden.

Voorwaarden

Kosten (231221) *
De kostenberekening voor een interventie: € 160,00 BTWE dit is inclusief 1 manuur werkuur en 1 manuur voorrijkost daarna is het € 40,00 BTWE per begonnen 30 minuten per monteur. De voorrijkost wordt op de zelfde manier berekend. Dit is exclusief materialen. Werken worden altijd pro rata afgerekend en voor eventuele bijkomende interventie dient tevens een voorschot betaald te worden. Mogelijk worden er tevens administratieve kosten aangerekend wanneer er opzoekingswerk nodig is. Dit wordt zonder minimum kost volgens de gepresteerde tijd aangerekend. Geef ons op voorhand schriftelijk op indien u wenst te weten of dit bij u van toepassing is. Klanten met een onderhoudscontract genieten van een voordeligere opstartkost.
Garantie *
Wanneer het een fabrieksgarantie betreft zijn enkel de materialen, geleverd door de fabrikant in garantie. Werkuren en andere materialen vallen niet onder garantie. De voorwaarden voor de kosten berekening staan hier boven.
Niet meer gebruiken *
Om ervoor te zorgen dat het probleem erger wordt mag u het niet meer gebruiken. Wanneer er zaken los zijn berg ze dan op zodat ze niet verder beschadigt kunnen raken door externe invloeden.
Aanvrager *
De aanvrager is de persoon die de kosten op zich zal nemen. Tevens gaat hij/zij akkoord met onze algemene voorwaarden, die op eenvoudige wijze aangevraagd kunnen worden.

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Reinig en onderhoud je het raam volgens de voorschriften? Hier nog even de link naar de gebruikershandleiding van Finstral. Hierin staan de adviezen voor het reinigen en onderhoud. https://grinord.be/folders/GRINORD_Finstral_gebruikershandleiding_180601.pdf Grinord biedt onderhoudsservice aan. De voordeligste manier is om hiervoor een onderhoudsabonnement te nemen. Met deze onderhoudsservice zal de levensduur van uw ramen verlengd worden. In de meeste gevallen voorkomt dit dat kleine problemen, grote problemen worden, met een hoge kost tot gevolg. Neem contact voor meer informatie hierover.