• 015 560 046 | info@grinord.be | Nekkerspoelstraat 37 Mechelen
  • Open maandag - zaterdag: 10:00 - 17:00

Europese product norm

De EN 14351-1 is sinds 1 februari 2007 geldig, vanaf 1 februari 2010 zal deze norm verplicht toepasbaar zijn.

Finstral was reeds in 2005 gereed voor de CE norm.

Opgelet een CE genormeerd raam betekent niet dat dit raam een goede kwaliteit heeft, het toont enkel aan dat er gezien kan worden welke kwaliteit het raam heeft.

Niet elk bedrijf is verplicht te voldoen een de CE norm. Enkel bedrijven die voor verkoop aan en klant ramen verhandelen en/of importeren zijn hiertoe verplicht vanaf 2010. Wanneer een kleine schijnwerker of raamassembleur zelf een raam maakt en aan de eindconsument verkoopt is hij hiertoe niet verplicht. Het jammere hiervan is dat de ramen van deze schrijnwerker en/of assembleur niet of minder goed vergeleken kunnen worden met andere aanbieders die wel aan de CE norm voldoen.


Wat wordt er genormeerd?


1. Isolatie (warmtedoorlaatbaarheid) volgens EN 10077-2

Vroeger werd er gesproken over K waarde. Deze waarde werd vervangen door de U waarde. Enkel CE genormeerde ramen kunnen met elkaar vergeleken worden, omdat er een verschil in interpretatie van deze isolatie waarde of U waarde is.

Het gaat over de warmtedoorlaatbaarheid of energieverlies.

Bij isolatie van een raam spreken wij over 4 verschillende waarden.

  1. Ug = isolatie waarde van het glas (glass)
  2. Uf = isolatie waarde van de kader (frame)
  3. ψg = isolatie waarde van de glasafstandhouder (psi)
  4. Uw = isolatie waarde van het gehele raam (window)
  • Finstral standaard PVC / KAB raam Ug 1,1 - Uf 1,2 - Ïˆg 0,08 - Uw 1,2
  • Finstral beste waarden PCV / KAB raam Ug 0,6 - Uf 1,0 - Ïˆg 0,038 - Uw 0,78
  • Finstral beste waarden aluminium Ug 0,6 - Uf 1,6 - ψg 0,038 - Uw 1,0
  • Finstral beste waarden lignatec Ug 0,6 - Uf 1,1 - ψg 0,038 - Uw 0,84


2.  Weerstandsklasse tegen windlasten volgens EN 12210

Hier wordt gekeken welke doorbuiging, in centimeter, over een bepaalde afmeting, windlasten veroorzaken op een raam.

Klasse Relatieve frontale doorbuiging Opmerking
A < 1/150 geringe/middelmatige eis
B < 1/200 hoge eis
(laagste eis voor RALnorm)
C < 1/300 zeer hoge eis


Hier wordt de windlast weergegeven in Pascal luchtdruk. P1 = doorbuiging van het profiel - P2 = belasting bij druk- en zuigkracht - P3 = veiligheidstest bij kortstondige windgust.
 

Klasse P1 (Pa) P2 (Pa) P3 (Pa) Opmerking
0 niet getest niet getest niet getest geringe/middelmatige eis
1 400 200 600 geringe/middelmatige eis
2 800 400 1200 hoge eis
3 1200 600 1800 hoge eis
4 1600 800 2000 zeer hoge eis
5 2000 1000 3000 zeer hoge eis

Finstral standaard PVC raam C5/B5

 

3. Slagregendichtheid volgens EN 12208

Slagregendichtheid is een essentiële kwaliteitseigenschap van ramen en buitendeuren.

Door in een testopstelling een raamelement onder luchtdrukt te zetten kan er gezien worden op welk moment er water door het raam komt.

druk (Pa) Klasse Opmerking
0 1A geringe eis
50 2A geringe eis
100 3A geringe eis
150 4A middelmatige eis
200 5A middelmatige eis
250 6A hoge eis
300 7A hoge eis
450 8A zeer hoge eis
600 9A zeer hoge eis
>600 E xxx zeer hoge eis

 

* Finstral standaard PVC raam E 900

 

4. Luchtdoorlaatbaarheid volgens EN 12207

Bij deze norm is luchtdichtheid belangrijk.

 

Klasse Toelichting
1 geringe afdichting
2 middelmatige afdichting
3 goede afdichting
4 zeer goede afdichting*

* Finstral standaard PVC raam  4

 

5.Stralingseigenschappen (warmtestraling van de zon) volgens EN 410

6. Geluidsdemping volgens EN ISO 717-1

7. Inbraakwering volgens ENV 1627

Folie van het glas PVB

8. Schokbestendigheid volgens EN 13049

9. Duurzaamheidsbeproeving

 

Terug naar overzicht